Wszystko wskazuje na to, ze rynek fotowoltaiki w Niemczech uzyska w tym roku historyczny wynik. Tak dużej ilości realizowanych inwestycji fotowoltaicznych nie było na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Rośnie także liczba farm fotowoltaicznych o większej mocy. 

Odpowiedzi na tak dobry wynik w sektorze fotowoltaiki należy szukać w statystykach za pierwsze miesiące tego roku. Dane z federalnej agencji Bundesnetzagentur wskazują na potencjał farm fotowoltaicznych uruchomionych na początku roku na poziomie 1 GW. W samym tylko styczniu tego roku zarejestrowano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 579 MW. Wiele wskazuje na to, że wzrost jest podyktowany ograniczeniem wysokości taryf gwarantowanych dla instalacji o mocy jednostkowej od 40 do 720 kW, które uruchomiono do końca marca. W kwietniu tego roku stosowano niższe taryfy w ramach systemu marketingu bezpośredniego – obowiązkowego dla instalacji PV o mocy wyższej niż 100 kW. Jak obecnie wygląda sytuacja? Otóż dla uruchomionych na początku tego miesiąca niewielkich instalacji taryfa wynosi 0,1151 euro za kWh, dla reszty jest to 0,0808 euro za kWh. Jak podaje niemiecka agencja, w czerwcu tego roku przyłączono razem instalacje fotowoltaiczne o mocy 235,1 MW, z czego 201,3 MW zostały zarejestrowane poza systemem aukcyjnym. Sprawdź: instalacje fotowoltaiczne Pułtusk.

Jeżeli chodzi o naziemne elektrownie fotowoltaiczne to w czerwcu tego roku przyłączono łącznie systemy o mocy jednostkowej 750 kW. W ramach tych inwestycji wdrożone zostały rządowe gwarancje na sprzedaż energii o mocy całkowitej 30,7 MW. Jeśli spojrzymy na ilość instalowanych modułów fotowoltaiki to dane robią wrażenie. Na przestrzeni pierwszego półrocza zarejestrowano łączną liczbę fotowoltaiki o mocy 2,02 GW, z czego zdecydowaną większość zrealizowano poza systemem aukcyjnym. Tak dobre przyrosty pozwoliły na wzrost potencjału instalacji fotowoltaicznych na poziomie 48 GW. Warto te dane skonfrontować ze statystykami w Polsce, gdzie potencjał systemów PV wynosi niespełna 0,8 GW.