Rolniczy handel detaliczny w Polsce dopiero raczkuje. Takie wnioski można wyciągnąć spoglądając na działalność małych gospodarstw rolnych. Zdarza się, że produkcja przetworów ma się dobrze, jednak sama sprzedaż nie jest do końca legalna. Możemy powiedzieć o niewielkiej, lecz rozsianej po całym kraju „szarej strefie”. Z czego to wynika? Rolnicy, którzy wybierają nielegalny sposób dystrybucji są zwyczajnie ostrożni. Wielu z nich woli najpierw sprawdzić rynek, przekonać się, czy jest zbyt na dany towar. W tym celu często przez wiele miesięcy prowadzona jest sprzedaż, a grono klientów rośnie. Może warto przemyśleć nad zalegalizowaniem dochodowej działalności? 

Legalna produkcja i sprzedaż przetworów

Wielu rolników może odstraszać konieczność spełnienia szeregu wymogów sanitarnych, prawnych, weterynaryjnych oraz administracyjnych. Mogą być one różne w zależności od prowadzonego w gospodarstwie przetwórstwa. W przypadku produkcji przetworów mięsnych należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii, z kolei produkcja konfitur będzie wymagała odwiedzin u powiatowego inspektora sanitarnego. Wniosek o rejestrację składa się zawsze na 30 dni przed rozpoczęciem działalności. Aktualny nabór rozpoczął się 21 listopada, dotyczy on inwestycji w przetwórstwo spożywcze tj. produkcję, handel oraz rozwój. Lista obejmuje wszelkiego rodzaju przetwory na bazie owoców, warzyw, zbóż, mleka, grzybów, jaj, orzechów, mięsa. 

Na co można przeznaczyć dofinansownie w ramach RHD?

Za pozyskane fundusze możemy kupić niezbędne do produkcji urządzenia oraz maszyny, wybudować pomieszczenie, gdzie prowadzona będzie działalność, czy zmodernizować istniejący budynek. Maksymalna kwota wsparcia, którą możemy otrzymać to 100 000 zł. Kto może otrzymać wsparcie? Fundusze może otrzymać właściciel gospodarstwa lub współmałżonek, który trudni się sprzedażą detaliczną lub też chce taką działalność podjąć. Istotny jest tu fakt, iż nie ma potrzeby uzyskania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej. Tegoroczny nabór zakończył się 20 grudnia. Dowiedz się więcej: portal rolniczy.