Korzystne zmiany obejmą firmy montujące na co dzień systemy fotowoltaiczne dla osób fizycznych. Oznacza to, że od teraz możliwe jest zawarcie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej porozumienia w sprawie realizacji programu Mój Prąd. W jego ramach możliwe jest składanie wniosków z rządowego programu przez firmę występującą w imieniu klienta. 

Jest to więc swojego rodzaju ułatwienie dla podmiotów świadczących usługi z zakresu montażu systemów fotowoltaicznych. Jeżeli liczba wniosków przekroczy 20 partnerów to wówczas partnerzy zgłoszą taki fakt do NFOŚiGW, ma to pozwolić na lepszą optymalizację przyjmowania i weryfikacji wniosków. Do funduszu wpłynie również baza danych dotycząca przesłanych wniosków. Specjalny wzór porozumienia między firmą, a NFOŚiGW umieszczono na stronie internetowej. Ma to pozwolić na znacznie szybszą realizację inwestycji fotowoltaicznych, a samo składanie wniosków w imieniu klienta może zapewnić przedsiębiorcom większą liczbę osób zainteresowanych montażem fotowoltaiki. Dotychczas porozumienie podpisali najwięksi dostawcy instalacji PV: Stilo Energy, Soon Energy Poland, Media Broker Group, Columbus Energy i Zielona-Energia. Com. Jak pokazują dane od początku funkcjonowania systemu dotacji w ramach programu „Mój Prąd” wypłacono blisko 5500 dotacji na całkowitą kwotę 25 mln zł. Zamontowane dotychczas instalacje fotowoltaiczne generują łącznie moc 34 MW.

Aktualny nabór wniosków o wsparcie finansowe będzie trwał do 20 grudnia bieżącego roku. Następny termin przyjmowania wniosków zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku. Przyznawane dotacje mają umożliwić sfinansowanie blisko 200 000 przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Dowiedz się więcej: fotowoltaika dofinansowanie.